Woman sat at desk typing

Safonau’r Gymraeg

With us, you have a right to: documents, signs, leaflets, websites, social media messages, correspondence, and job applications in Welsh.

Mae mwy o wybodaeth am eich hawliau i ddefnyddio’r Gymraeg ar wefan Comisiynydd y Gymraeg.

Ymgysylltu â siaradwyr Cymraeg

Rydym yn deall pa mor bwysig yw bod siaradwyr Cymraeg yn cael yr un mynediad i wasanaethau cyhoeddus â siaradwyr Saesneg.

Dyna pam rydym yn gweithio’n galed i gydymffurfio â’r Safonau’r Gymraeg a osodwyd gan Lywodraeth Cymru, i sicrhau chwarae teg i siaradwyr Cymraeg.

Rydym yn croesawu gohebiaeth ysgrifenedig yn Gymraeg, ac rydym yn ymateb iddo yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi oherwydd cyfathrebu yn Gymraeg. Croesawn, hefyd, alwadau ffôn yn Gymraeg a byddwn yn cyhoeddi fersiynau Cymraeg o’n cyhoeddiadau a’n tudalennau gwefan.

Darllenwch fwy am yr hyn ‘rydym yn cynnig i siaradwyr Cymraeg:

Ein hanes o fodloni’r safonau

Darllenwch ein hadroddiadau ar ein cydymffurfiaeth â safonau’r Gymraeg:

Cysylltu â’r Comisiwn yng Nghymru

Companies House (1st Floor), Crown Way, Cardiff, CF14 3U

Map: Map Google swyddfa Manceinion

Ffôn: 02920 447710 (Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.)

E-bost: wales@equalityhumanrights.com

 

Diweddarwyd ddiwethaf: 08 Dec 2022