Sut i sôn am wefan sector cyhoeddus anhygyrch

Cyngor a Chanllawiau

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr flag icon

   Lloegr

  • |
  • Yr Alban flag icon

   Yr Alban

  • |
  • Cymru flag icon

   Cymru

Golyga reoliadau fod gan sefydliadau sector cyhoeddus ddyletswydd gyfreithiol i sicrhau bod eu gwefannau a’u hapiau yn bodloni gofynion hygyrchedd.

Rhaid i bob gwefan sector cyhoeddus ddilyn y rheoliadau erbyn 23 Medi 2020.

Os oes gennych gŵyn ynglŷn â gwefan sector cyhoeddus, dylech gysylltu â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS).  

Ni (y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol) yw’r corff sydd yn gyfrifol dros orfodi’r rheoliadau.

Caiff y cwynion eu hestyn i ni gan EASS os na ellir eu datrys. 

Am ragor o wybodaeth gweler canllaw’r Llywodraeth.

Diweddarwyd ddiwethaf: 18 Sep 2020

Further information

If you think you might have been treated unfairly and want further advice, you can contact the Equality Advisory and Support Service.

Phone: 0808 800 0082
Textphone: 0808 800 0084

You can email using the contact form on the EASS website.

Also available through the website are BSL interpretation, web chat services and a contact us form.

Post:
FREEPOST
EASS HELPLINE
FPN6521

Opening hours:

9am to 7pm Monday to Friday
10am to 2pm Saturday
closed on Sundays and Bank Holidays

Alternatively, you can visit our advice and guidance page.