Adroddiad blynyddol a chyfrifon: 1 Ebrill 2020 i 31 Mawrth 2021

Corfforaethol
 

First published: 19 Jul 2021

Annual report publication cover

Mae ein hadroddiad blynyddol a chyfrifon yn cynnwys:

  • rhageiriau gan ein Cadeirydd a Phrif Weithredwr yn bwrw golwg yn ôl dros y flwyddyn ddiwethaf
  • crynodeb cyflawni ac enghreifftiau o rywfaint ein heffaith
  • gwybodaeth am ein hatebolrwydd a threfn llywodraethu corfforol
  • gwybodaeth am ein cyflog a staff
  • cyfriflen ein cyfrifon, o 1 Ebrill 2020 i 31 Mawrth 2021

Lawrlwytho fel PDF (yn Saesneg)