A view across Cardiff

Y Comisiwn yng Nghymru

Canfyddwch am ein gwaith yng Nghymru, gan gynnwys rôl Pwyllgor Cymru, digwyddiadau, cyhoeddiadau newyddion ac ymchwil.

Mae'r Comisiwn yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg

Llinell Gymorth

Os oes angen gwybodaeth, cyngor a chymorth arbenigol arnoch ar faterion gwahaniaethu a hawliau dynol ffoniwch EASS ar:

0808 800 0082