Adborth am y wefan

Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan ac rydym yn croesawu eich adborth a'ch awgrymiadau.

Defnyddiwch y ffurflen hon i roi gwybod i ni os ydych chi'n cael trafferth defnyddio'r wefan, dod o hyd i unrhyw broblemau technegol neu eisiau anfon eich sylwadau atom am y wefan.

Gallwch hefyd ddefnyddio'r ffurflen hon i ddweud wrthym a oes gennych unrhyw broblemau hygyrchedd gyda'r safle. Darllenwch ein datganiad hygyrchedd yn gyntaf i weld a all hyn eich helpu. Gallwch hefyd weld ein tudalen ymholiadau a gwybodaeth gyffredinol am ffyrdd eraill o gysylltu â ni, gan gynnwys ein gwasanaeth cyfieithu ar-lein Iaith Arwyddion Prydain (BSL).

Os nad yw'r ymholiad yn ymwneud â'r wefan, gweler ein tudalen gyswllt.

Oherwydd anhawster ar y system nid yw'n bosib cynnig ffurflen adborth y wefan yn Gymraeg ar hyn o bryd ac ymddiheurwn am hynny. Os ydych am gynnig adborth yn Saesneg ewch i'r ddolen ar waelod y dudalen hon i'ch cyfeirio at y dudalen gyfatebol yn Saesneg. 

 

Diweddarwyd ddiwethaf: 30 Apr 2021