Ymholiadau a gwybodaeth gyffredinol

Coronafirws (COVID-19) - diweddariad

Yn dilyn cyngor y llywodraeth i atal gwasgariad y coronafirws (COVID-19), mae pob un o’n swyddfeydd wedi’u cau ac mae staff bellach yn gweithio o’u cartrefi.

Yn ystod y cyfnod hwn ni fyddwn yn gallu casglu unrhyw bost a ddanfonwyd i’n swyddfeydd. Wnewch chi sicrhau y caiff unrhyw bost, a ddanfonwyd atom ni yn y saith diwrnod diwethaf, ac unrhyw ohebiaeth yn y dyfodol ei anfon atom drwy e-bost tan nes hysbysir fel arall:

Os nad yw’r trefniadau dros dro hyn yn hygyrch i chi, cysylltwch â ni ar 0161 829 8327, gadewch neges ac fe wnawn eich galw’n ôl i drafod ffyrdd o wneud addasiadau.

Gallwch ganfod mwy amdanom ac am ein gwaith.

Nid ydym yn darparu cyngor ar faterion gwahaniaethu neu hawliau dynol. Os oes angen arweiniad neu gymorth arnoch gyda phroblem gwahaniaethu neu hawliau dynol sydd wedi effeithio arnoch, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogaeth Cydraddoldeb (EASS). Os nad ydych yn fodlon â’r gwasanaeth y darparodd EASS i chi dilynwch broses cwyno EASS.

Os oes ymholiad cyffredinol gennych, neu hoffech roi adborth ar ein gwaith, ewch i'r ddolen ar waelod y dudalen hon i'ch cyfeirio at y dudalen gyfatebol yn Saesneg. Oherwydd anhawster ar y system nid yw'n bosib cynnig ffurflen adborth y wefan yn Gymraeg ar hyn o bryd ac ymddiheurwn am hynny.  

Fel arall, gallwch ysgrifennu atom ni yn: 

Equality and Human Rights Commission
Correspondence Unit
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
London
EC4Y 8JX

Gallwch hefyd ddefnyddio’n gwasanaeth cyfieithu Arwyddion Prydeinig (BSL).

Os yw eich ymholiad yn gofyn am ateb, rydym fel arfer yn ceisio ateb cyn pen 20  o ddiwrnodau gwaith. Fodd bynnag rydym ar hyn o bryd yn cael lefelau uchel iawn o ymholiadau, a gallai cymryd cyfnod hirach i ni ateb nag sy’n arferol. Rydym yn ymddiheuro am hyn, a gobeithio byddwch yn amyneddgar â ni.

 

Diweddarwyd ddiwethaf: 29 Sep 2022