People outside Manchester Civil Justice Centre

Ein camau cyfreithiol

Yn yr adran hon gallwch ddarllen am ein pwerau cyfreithiol, y camau rydym wedi’u cymryd a sut i ddwyn achos gerbron llys.

 • A Court sign

  Ein pwerau

  Canfyddwch fwy am bwerau cyfreithiol a gorfodi’r Comisiwn, yn ogystal â mwy am ein hymagwedd a phanel cwnsleriaid.

 • A line of people

  Ymatebion cyfreithiol

  Ein nod yw sicrhau fframwaith cyfreithiol a rheoleiddiol effeithiol ar gyfer cydraddoldeb a hawliau dynol. Canfyddwch fwy am ein gwaith cyfreithiol.

 • A busy crowded street

  Gwaith achos cyfreithiol

  Mae gan y Comisiwn bwerau sylweddol i ymwneud ag achosion cyfreithiol sydd o fewn meysydd cydraddoldeb a hawliau dynol. Canfyddwch fwy am achosion y buom yn ymwneud â nhw.

 • A police tape line

  Ymchwiliadau ac archwiliadau

  Mae’r Comisiwn yn helpu pobl i wireddu newid cymdeithasol a sicrhau bod sefydliadau yn cyflawni eu cyfrifoldebau cyfreithiol a moesol o dan ddeddfwriaeth cydraddoldeb a hawliau dynol. Canfyddwch fwy am ein hymchwiliadau ac archwiliadau i faterion allweddol a dargedwyd.