Elderly lady

Hawliau Dynol

Rydym wedi lansio ein hadran hawliau dynol newydd sy’n rhoi manylion ar bopeth sydd angen i chi wybod am eich hawliau dynol a sut yr amddiffynnir nhw.

 • Woman looking into the distance

  Beth yw hawliau dynol?

  Rydym yn ystyried o ble daeth hawliau dynol, beth maent yn ei olygu a sut yr amddiffynnir hwy.

 • Walking stick in the street

  Deddf Hawliau Dynol

  Mae Deddf Hawliau Dynol 1998 yn amlinellu’r hawliau a rhyddid sylfaenol y mae gan bawb yn y DU hawl iddynt. Canfyddwch fwy.

 • A disabled person travelling

  Arfer eich hawliau dynol

  Canfyddwch ynglŷn â chamau ymarferol y gallwch eu cymryd os ydych o’r farn bod eich hawliau dynol wedi’u torri.

 • A busy crowded street

  Ein gwaith hawliau dynol

  Darllenwch am ein cenhadaeth i hybu ymwybyddiaeth, dealltwriaeth a diogelwch hawliau dynol yn ogystal ag annog awdurdodau cyhoeddus i gydymffurfio â’r Ddeddf Hawliau Dynol.

 • Dadleuon hawliau dynol cyfredol

  Dyma le cewch wybodaeth am fewnbwn ac ymatebion y Comisiwn i ddadleuon hawliau dynol cyfredol.