Economic, social and cultural rights in Great Britain

Adroddiad
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 02 Feb 2023

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi gwybodaeth am gyflawniad y Cyfamod Rhyngwladol ar Hawliau Economaidd, Cymdeithasol a Diwylliannol (ICESCR) ym Mhrydain Fawr ers ein hadroddiad diwethaf yn 2016. Mae'n nodi lle mae cynnydd wedi'i wneud yn ystod y blynyddoedd diwethaf a lle mae angen gwaith pellach.

Mae'n ymdrin â'r pynciau canlynol:

• y fframwaith cyfreithiol cydraddoldeb a hawliau dynol

• amodau yn y gwaith

• tlodi

• tai

• gofal cymdeithasol

• mynediad i ofal iechyd

• bywyd diwylliannol

Mae ein hadroddiad yn pwysleisio bod cydraddoldeb a pheidio â gwahaniaethu yn hanfodol i wireddu hawliau economaidd, cymdeithasol a diwylliannol. Rydym wedi gwneud argymhellion i lywodraethau’r DU a Chymru. Rydym yn eu hannog i ddefnyddio proses adrodd ICESCR i gryfhau eu hymdrechion i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau o ran mwynhau hawliau economaidd, cymdeithasol a diwylliannol, a gwella cydymffurfiaeth â'u rhwymedigaethau hawliau dynol.

Download as Word