Ymchwiliad i ddefnydd Elite Careplus Limited o gwestiynau iechyd cyn cyflogaeth

Adroddiad
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr flag icon

   Lloegr

  • |
  • Yr Alban flag icon

   Yr Alban

  • |
  • Cymru flag icon

   Cymru

First published: 13 May 2021

Investigation into Elite Careplus Limited’s use of pre-employment health questions

Mae’n anghyfreithlon i gyflogwyr ofyn am iechyd neu anabledd ymgeisydd am swydd cyn iddynt gael cynnig y swydd, neu cyn eu cynnwys mewn cronfa ymgeiswyr llwyddiannus i gael cynnig rôl ar ddyddiad diweddarach, heblaw mewn sefyllfaoedd penodedig.

Ymchwiliom i’r asiantaeth gofal, Elite Careplus Limited, ar ôl cael tystiolaeth ei fod yn gofyn cwestiynau iechyd cyn cyflogaeth yn ei broses recriwtio.

Mae’r adroddiad yn amlinellu’n canfyddiadau.

Lawr lwytho crynodeb o’r adroddiad