A busy crowded street

Gwaith achos cyfreithiol

In this section you can find out more about our legal work in action and read details of legal cases that we're involved with.

 • Ein gwaith cyfreithiol ar waith

  Y Comisiwn yw’r arbenigwr cenedlaethol ym maes cydraddoldeb a chyfraith hawliau dynol ac rydym yn defnyddio ein pwerau cyfreithiol i ddiogelu pobl. Canfyddwch sut.

 • Achosion cyfreithiol

  Cewch y newyddion diweddaraf gan dîm cyfreithiol y Comisiwn ar ddatblygu meysydd y gyfraith. Mae hyn yn cynnwys pob maes cyfraith gwahaniaethu a hawliau dynol.

 • Achosion cyfreithiol hawliau dynol

  Yma, cewch olwg cyffredinol ar ein hachosion cyfreithiol hawliau dynol mwyaf diweddar.

 • Gwaith cyn gorfodi

  Ceir yma, wybodaeth am waith cyn gorfodi’r Comisiwn.

 • Gwaith gorfodi

  Gall y Comisiwn drefnu cytundeb ffurfiol gydag unrhyw un y mae o’r farn sydd wedi cyflawni gweithred anghyfreithlon. Mae’r adran yn rhoi enghreifftiau o bryd y defnyddiom ni’r pwerau gorfodi hyn.

Diweddarwyd ddiwethaf: 03 Feb 2023