Adroddiad effaith 2020-21

Corfforaethol
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr flag icon

   Lloegr

  • |
  • Yr Alban flag icon

   Yr Alban

  • |
  • Cymru flag icon

   Cymru

First published: 10 May 2021

Impact report 2020-21 cover

Mae ein pwerau cyfreithiol unigryw yn ein caniatáu i newid bywydau pobl, a byddwn yn eu defnyddio’n fwy cadarn a deallus nag o’r blaen.

Amlyga’r adroddiad cryno hwn rai llwyddiannau a gawsom dros y flwyddyn a aeth heibio, gan arddangos y gwahaniaeth a wna’n gwaith.

Darllenwch am sut wnaethom ymateb yn gyflym i’r pandemig i helpu amddiffyn hawliau pobl. Dysgwch fwy am ein camau cyfreithiol, ein gwaith hawliau dynol a’n cyngor i lywodraeth.

Lawr lwytho’r adroddiad