Gwerthuso’r ddyletswydd economaidd-gymdeithasol yng Nghymru a’r Alban

Adroddiad Ymchwil
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 02 Mar 2021

Rhan o Ddeddf Cydraddoldeb 2010 yw’r ddyletswydd economaidd-gymdeithasol. Ei nod yw lleihau anghydraddoldeb i bobl sydd yn dioddef anfantais economaidd-gymdeithasol.

Mae’r adroddiad hwn yn bwrw golwg ar sut mae 24 o gyrff cyhoeddus yng Nghymru a’r Alban yn gweithredu neu’n paratoi i weithredu’r ddyletswydd.

Amlyga:

  • sut all y ddyletswydd gael ei rhoi ar waith yn effeithiol 
  • y rhwystrau sydd yn ei tharfu
  • sut mae’r ddyletswydd yn effeithio ar ymddygiad cyrff cyhoeddus
  • y camau sydd eu hangen i sicrhau llwyddiant yn y dyfodol

Lawr lwytho’r adroddiad