Adroddiad Chwythu’r Chwiban: 2020 i 2021

Adroddiad
 

First published: 01 Oct 2021

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu’n hystadegau chwythu’r chwiban ar gyfer 1 Ebrill 2020 i 31 Mawrth 2021. Mae’n cynnwys gwybodaeth am:

  • sawl datgeliad chwythu’r chwiban a gawsom
  • p’un ai a gymerom gamau arnynt neu beidio
  • mathau’r problemau y dywedodd pobl wrthym amdanynt
  • sawl datgeliad oedd yn cynnwys manylion cyflogai a chyflogwr

Lawr lwytho’r adroddiad fel Word (83KB)(yn Saesneg)