A busy crowded street

Amdanom ni

Yn yr adran hon gallwch ganfod yr hyn ydym ni a’r hyn ydym yn ei wneud, yn ogystal â sut i gysylltu â nhi, ein swyddi gwag, ymgynghoriadau ac adrodd corfforaethol.

 • A tall building

  Yr hyn ydym ni

  Rhoddodd y Senedd fandad i’r Comisiwn i herio gwahaniaethu, ac i amddiffyn a hybu hawliau dynol. Ein swydd yw gwneud Prydain yn decach. Canfyddwch ragor am yr hyn ydym a’n hanes.

 • A busy crowded street

  Yr hyn a wnawn

  Rydym yn diogelu pobl rhag triniaeth wahaniaethol ac yn dal sefydliadau, megis busnesau a Llywodraeth, i gyfrif am yr hyn a wnânt. Rydym yn defnyddio ystod o bwerau i wneud felly a gallwch ddarllen mwy am hynny fan hyn.

 • A woman typing at a desk

  Adrodd corfforaethol

  Darllennwch Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol y Comisiwn, yn ogystal â gwybodaeth perfformiad allweddol ynglŷn â’r Comisiwn ei hunan.

 • A man typing at a desk

  Gyrfaoedd

  Ein swyddi gwag presennol a chyfarwyddiadau manwl ar sut i wneud cais am rolau gan gynnwys contractau llawn amser, rhan amser a thymor penodol.