Ein Bwrdd Comisiynwyr yw’r corff gwneud penderfyniadau lefel uchaf yn y sefydliad, sy’n gyfrifol am arolygiaeth strategol y Comisiwn.

Mae ein Cadeirydd a'n Comisiynwyr yn benodiadau cyhoeddus a wneir gan y Gweinidog dros Fenywod a Chydraddoldeb. Cyhoeddwyd y rownd ddiweddaraf o benodiadau ym mis Ionawr 2023.

Mae gan y Bwrdd rôl oruchwylio strategol. Nid yw'n rheoli ein gweithrediadau yn uniongyrchol, ond mae'n dirprwyo'r rôl honno i'r Prif Swyddog Gweithredol a'n staff. Mae’n dwyn y Prif Weithredwr a’r staff i gyfrif drwy fonitro perfformiad yn erbyn ein blaenoriaethau strategol a sicrhau bod adnoddau’n cael eu defnyddio’n effeithiol.

Mae’r Bwrdd yn cyfarfod tua wyth gwaith y flwyddyn gyda chymysgedd o gyfarfodydd strategol a llywodraethu, ac rydym yn cyhoeddi cofnodion o gyfarfodydd diweddar y Bwrdd.

Cadeirydd, Dirprwy Gadeirydd Dros Dro a Phrif Weithredwr Dros Dro

Proffil

John Kirkpatrick

Prif Weithredwr Dros Dro

Proffil

Dr Lesley Sawers OBE

Dirprwy Gadeirydd Dros Dro a Chomisiynydd yr Alban

Comisiynwyr yr Alban a Chymru

Proffil

Dr Lesley Sawers OBE

Dirprwy Gadeirydd Dros Dro a Chomisiynydd yr Alban

Comisiynwyr

Proffil

Jessica Butcher MBE

Comisiynydd

Proffil

David Goodhart

Comisiynydd

Proffil

Su-Mei Thompson

Comisiynydd

Proffil

Akua Reindorf KC

Commissioner

Proffil

Kunle Olulode MBE

Comisiynydd

Proffil

Joanne Cash

Comisiynydd

Proffil

Alasdair Henderson

Commissioner

Cynnwys cysylltiedig

Tîm Arwain

Strwythur rheoli ein huwch staff, gan gynnwys y Prif Swyddog Gweithredol, cyfarwyddwyr gweithredol…

4 Ionawr 2024

Cyfarfodydd Bwrdd

Ar y dudalen hon, gallwch ddod o hyd i gofnodion holl gyfarfodydd y Bwrdd am y tair blynedd…

28 Tachwedd 2023

Llawlyfr llywodraethu

Mae ein llawlyfr llywodraethu yn nodi rolau a chyfrifoldebau’r bwrdd, pwyllgorau, uwch reolwyr a…

4 Mawrth 2016