Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Defnyddio ein pwerau i amddiffyn eich rhyddid a hyrwyddo Cymru, Lloegr a’r Alban decach

 

Am ein gwefan newydd

Canllawiau ar gyfer:

Busnes Unigolion Y sector cyhoeddus

Ymgynghoriad ar ein Cynllun Strategol 2025 - 2028

Mae ein Cynllun Strategol yn egluro'r hyn y byddwn yn gweithio arno dros y tair blynedd nesaf, gan gynnwys ein gweledigaeth, ein diben a'n blaenoriaethau.

Mae angen adborth arnom ar yr hyn y dylem ei gynnwys yn ein Cynllun Strategol 2025  2028.

Cynnwys diweddar

Canllawiau ar hysbysebion gwahaniaethol

Y canllaw hwn yw'r rhai sy'n credu y gallai hysbyseb fod yn wahaniaethol ac sydd am ddwyn eu…

16 Gorffenaf 2024

Ymgynghori: canllawiau technegol ar aflonyddu rhywiol ac aflonyddu yn y gweithle

Ar 26 Hydref 2024 bydd y Ddeddf Diogelu Gweithwyr (Diwygio Deddf Cydraddoldeb 2010) 2023 yn dod i…

9 Gorffenaf 2024

Ymchwiliad ac asesiad i'r Ysgrifennydd Gwladol dros Waith a Phensiynau

Darllenwch am ein hymchwiliad i'r Ysgrifennydd Gwladol dros Waith a Phensiynau.

22 Mai 2024

Eich hawliau

Deddf Cydraddoldeb 2010

Dysgwch am y Ddeddf Cydraddoldeb a sut mae'n berthnasol i chi.

Hawliau Dynol

Popeth sydd angen i chi ei wybod am eich hawliau dynol a sut maent yn cael eu hamddiffyn.