Ymchwiliad cyfredol

Ymchwiliad ac asesiad i'r Ysgrifennydd Gwladol dros Waith a Phensiynau

Darllenwch am ein hymchwiliad i'r Ysgrifennydd Gwladol dros Waith a Phensiynau.

22 Mai 2024

Ymholiadau, ymchwiliadau ac asesiadau blaenorol

Ymchwiliad i Pontins

  Fe wnaethom ymchwilio i weld a oedd Pontins yn gwahaniaethu yn erbyn Sipsiwn a Theithwyr…

15 Chwefror 2024

Ymchwiliad i herio penderfyniadau am ofal cymdeithasol i oedolion

Yn 2021 fe wnaethom lansio ymchwiliad i sut y gall oedolion hŷn ac anabl a gofalwyr di-dâl herio…

19 Gorffenaf 2021

Ymchwiliad recriwtio Elite Careplus Limited

Fe wnaethom ymchwilio i’r asiantaeth ofal, Elite Careplus Limited, ar ôl cael tystiolaeth ei bod yn…

1 Gorffenaf 2021

Ymchwiliad: a yw’r BBC yn talu menywod a dynion yn gyfartal am waith cyfartal?

Fe wnaethom ymchwilio i amheuaeth o wahaniaethu ar sail cyflog yn y gorffennol yn erbyn menywod yn…

27 Mehefin 2021

Ymchwiliad i'r Blaid Lafur

Fe wnaethom ymchwilio i honiadau o wrthsemitiaeth yn y Blaid Lafur.

29 Hydref 2020

Asesu polisïau amgylchedd gelyniaethus

Fe wnaethom asesu sut ac a oedd y Swyddfa Gartref wedi cydymffurfio â’i dyletswyddau o dan…

1 Gorffenaf 2020

Ymchwiliad i gymorth cyfreithiol i ddioddefwyr gwahaniaethu

Fe wnaethom lansio ymchwiliad i edrych a yw cymorth cyfreithiol yn helpu pobl sy’n codi cwyn…

19 Mehefin 2019

Atal marwolaethau yn y ddalfa oedolion â chyflyrau iechyd meddwl

Fe wnaethom ymchwilio i farwolaethau annaturiol oedolion â chyflyrau iechyd meddwl a oedd yn cael…

1 Chwefror 2015