Blogiau

Y blogiau diweddaraf

gan Inquiries and Investigations Team 14 Mawrth 2024

Bydd tueddiadau marchnad lafur hirdymor yn cael mwy o effaith ar weithwyr â…

Bydd tueddiadau marchnad lafur hirdymor yn cael mwy o effaith ar weithwyr â nodweddion gwarchodedig.

gan Ewan Devine-Kennedy 2 Awst 2023

Hyrwyddo cydraddoldeb gyda gweinyddiaethau datganoledig yn Lloegr

Mae Chris Oswald yn archwilio hyrwyddo cydraddoldeb gyda gweinyddiaethau datganoledig yn Lloegr.

gan Chris Oswald 26 Mehefin 2023

Flwyddyn yn ddiweddarach: ein hymchwiliad i brofiadau gweithwyr o leiafrifoedd…

Blog yn archwilio’r hyn sydd wedi newid ers i ni gyhoeddi ein hymchwiliad i driniaeth gweithwyr o leiafrifoedd ethnig ar gyflogau is ym maes iechyd a gofal

gan Angharad Davies 9 Mehefin 2023

Troseddau Casineb yn y DU: argymhellion Comisiwn y Gyfraith

Mae Marcial Boo, Prif Swyddog Gweithredol y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, yn rhoi ei farn ar argymhellion Comisiwn y Gyfraith yn ymwneud â throsed

gan Marcial Boo 19 Mai 2023

Prydain Gynhwysol: Ymateb i ddiweddariadau cynnydd y Llywodraeth

Mae'r blog hwn yn ymateb i ddiweddariad cynnydd y llywodraeth ar Gynllun Gweithredu Prydain Gynhwysol.

gan Jennifer Cannon 16 Mai 2023

Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol – gallai statws y DU fel hyrwyddwr hawliau dynol…

Darllenwch rai sylwadau gan Marcial Boo, Prif Weithredwr y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, am Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol (UPR) y DU.

gan Marcial Boo 28 Ebrill 2023

Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus: Pam y cafodd ei chyflwyno?

Mae’r blog hwn yn archwilio pryd a pham y cyflwynwyd Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus, a’r effaith y mae wedi’i chael.

gan Max Edelstyn 22 Ebrill 2023

Ymarfer gofal cymdeithasol arloesol yn Nhorfaen

Dysgwch am arfer gofal cymdeithasol arloesol yn Nhorfaen, Cymru.

30 Mawrth 2023