Ymgysylltu â'r Llywodraeth a Senedd y DU

Mae gennym y pŵer i gynghori'r llywodraeth ar unrhyw fater sy'n ymwneud â chydraddoldeb, amrywiaeth a hawliau dynol.   Mae ein papurau briffio seneddol a’n hymatebion i ymgynghoriadau’r llywodraeth ar y dudalen hon.

I gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch tîm ymgysylltu’r llywodraeth a’r senedd .

Gohebiaeth swyddogol

Datganiad

Our letter to the Minister for Equalities on government departments and the Public Sector Equality Duty

Our CEO, Marcial Boo, has written to Kemi Badenoch MP, Minister for Levelling Up…

13 Rhagfyr 2021
Datganiad

Our response to the LGBT Consortium's open letter

Our Chair, Baroness Kishwer Falkner, has responded to the LGBT Consortium's open letter…

28 Mai 2021